İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
TARİHÇE;

Terme Ticaret ve Sanayi Odası 1974 yılında Terme’de ticaretle iştigal eden tacirlerin bir araya gelerek TOBB’a başvurması sonucunda Oda’nın kuruluş izni alınmıştır. Ticaret Sicili Müdürlüğünün verileri kaynak alınarak yapılan araştırma sonucunda; Oda kurulmadan önce Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğünce tutulan kayıtlar 1954 yılına dayanmaktadır.

1954 yılından 1974 yılına kadar geçen süre zarfında Ticaret Siciline kaydı gerçekleşen yaklaşık 360 üyenin içerisinden faal olarak ticaret ile iştigal eden yaklaşık 200 üye, kurucu üyeler olarak TOBB’a müracaat etmişlerdir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü Terme TSO’nun kurulması ile Oda bünyesinde hizmetine devam etmektedir. Oda sicil ve ticaret sicil arşivlerinin incelenmesinde, tarım ürünlerinin alım satımı, manifatura, hırdavat ve kantariye ağırlıklı sektörel dağılım görülmektedir.

Cumhuriyet tarihinin ilk yılları ve 1960’lı yıllara kadar, arşivlerde rastlanmayan ancak ilçemizde yaşayan insanların aktarmış oldukları sözlü tarihte ilçemizin Karadeniz Bölgesinin bir nevi mısır ambarı pozisyonunda olduğu rivayet edilmiş olup, bu bilgiler ünlü yazar Rıfat Ilgaz’ın Sarı Yazma adlı romanında altı çizilerek teyit edilmiştir.

2015 yılı itibarı ile yaklaşık 2100 üye kaydına ulaşmış olan sicil tutanakları, faal 700 üye ile devam etmektedir. Günümüzde, Odada sekiz Meslek Grubu bulunmaktadır. Sekiz Meslek Grubunda 44 kişilik Meslek Komitesi Üyesi, 18 Meclis Üyesi, 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi ve 6 kişilik Disiplin Kurulu Üyesi bulunmakta olup, Odanın hizmet faaliyetleri 4 kişilik personel kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.

Oda, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak, ilçenin ticari ve ekonomik gelişmesinde öncülük yapmak ve bütün bu konularda yazılı hizmetlerini görmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Terme Ticaret ve Sanayi Odası 2014 yılında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış ve 08/04/2014 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünden Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yürütmüş olduğu Akredite Oda ve Borsa programına 2014 yılında yapılmış olunan başvuru neticesinde 11. Dönem Akreditasyon sürecine dahil olmuş ve Stratejik Planın hazırlanması ve Akreditasyon İzleme Süreci faaliyetleri halen devam etmektedir.

Oda hizmet binasında haftanın bir günü üyelere ve ilçe halkına İş-Kur hizmetlerinin sunumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ile yapılan 11/01/2011 tarihli protokol gereği İş Kur Hizmet Noktası olarak hizmet verilmektedir.

Odamız

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç