İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Terme'ye Merkez Nakli

MERSİS'TEN ( TSY.111.madde belgesi aldıktan sonra) "MERKEZ NAKLİ " GİRİŞİ YAPMALISINIZ. 

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi (kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacağınızmerkez nakli belgesi ile(111 ye göre belge) belge tarihi itibariyle bir ay içinde merkez naklini yapacağınız Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracat etmelisiniz.)
 3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; NOTER TASDİKLİ genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli ve toplantı üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (1 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (1 nüsha)
 4. Hazirun cetveli, (Tek ortaklı şirketlerde ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur)
 5. ilanlı genel kurul ise Gündem (1 Nüsha),

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; NOTER TASDİKLİ genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (2 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2nüsha)
 3. Hazirun cetveli, (1 Nüsha)
 4. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belges
 5. Son yönetim kurulu üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha) , 3 Adet resim
 6. Temsil yetkisine sahip olanların noter onaylı şirket unvanlı imza sirküleri aslı (1 nüsha)
 7. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 8. Kişisel Veri Paylaşım Dilekçesi

 

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç