İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Anonim Şirket Tasfiye Sonu

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.

NOT:TASFİYE SÜRECİ 06.11.2021 TARİHİ İTİBARİYLE 6 AY İKEN 3 AYA İNDİRİLMİŞTİR.(3 AYLIK SÜRE ,TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE 1'ER HAFTA ARAYLA 3 KEZ İLAN EDİLEN ALACAKLILARA ÇAĞRI İLAN DUYURUSUNUN 3.İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYACAKTIR.)

BİLGİ NOTU:

ŞİRKETİN FESHİ;Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ile ve aynı nisap ile alınır.

T.C. Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında;”Şirket ortaklarının sahip olduğu paylar üzerinde haciz şerhinin bulunmasının yahut pay üzerinde rehin bulunmasının, ŞİRKETİN TASFİYESİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYDININ SİLİNMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ,tasfiye sonunda kalan varlığın pay sahibi yerine ilgili İcra Müdürlüğü’ne ve rehin alacaklısına ödenmesinin TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞUNDA olduğu,tasfiye sonucunda son ve kesin bilançonun Müdürlüğümüze ibraz edilmesinin yeterli olduğu,bununla birlikte sicil kaydının silinmesini müteakip,pay üzerinde haciz şerhi konulmasını talep eden icra müdürlüğüne kaydın silindiği hususunda bilgi verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.”şeklinde belirtilmiştir.

Not:Şirketinize ait şubeler var ise tasfiye sonuna kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kapanış işlemleri yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

  1.  Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Genel kurul toplantı kararı (Noter tasdikli 1 nüsha)
  3. Hazir Bulunanlar Listesi(tek ortaklı ise gerek yok), Kesin ve son Bilanço, İlanlı Genel Kurul ise Gündem  (1 Nüsha)
  4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı(Bakanlık İznine tabii şirket ise gereklidir)
  5. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (1 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
  6. İşten Çıkış Bildirgesi(Her ortak ve Yönetim Kurulu üyesi için 3 nüsha)

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 3 AY sonra toplanabilir. - Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Notar tasdikli Genel kurul toplantı kararı fotokopisi (1 nüsha)
  3. Hazirun cetveli, Kesin ve son Bilanço,  Gündem  (1 Nüsha)
  4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

 

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç