İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Kooperatif Kuruluş İşlemleri

BİLGİ NOTU:

Resmi Gazete’nin 26 ekim 2021 tarih/31640 sayısında yayınlanan KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13.maddesi MADDE 13 – 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaz ve ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Bu kooperatiflerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile aynı Kanunun 25 inci maddesinde tanımlanan munzam aidat alınmaz.”Denilmektedir.

Bu nedenle,İlgili İl Müdürlüğü'nden alınacak 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin 5.fıkrasındaki şartalara haiz olduğunu içerir bir yazı ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması durumunda,kapsam dahilinde olduğu belirtilen kooperatiflerden, tescil ve ilana tabi işlemlerden ücret/hizmet bedeli alınmayacak, ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Kuruluş işlemleri harçtan muaf olup, diğer tescil işlemlerinde harçların alınması devam edecektir.

Kuruluş işlemleri için;

1-Mersisten şirket kuruluşu onaya gönderilecek.(bu arada ilgili Bakanlıktan kooperatif kuruluşu ile ilgili ortakların ve diğer gerekli şartların uygun olup olmadığını araştırmanız önerilir)

Tarafımızdan kontrolü sağlandıktan sonra randevu verilecek.

2-Onay için Kooperatif ortakları huzurumuza gelecek.Geçerli kimlik kartlarının yanlarında bulundurulması gereklidir.

3-Onay işleminden sonra ilgili Bakanlıktan izin alınıp; Müdürlüğümüzden tescil için randevu alınacak. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüze başvuracak.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

  1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
  2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış,Huzurumuzda imzalanmış ana sözleşmeler
  3. Bakanlık izin yazısı
  4. sermayenin ¼’ü ödendiğine dair banka mektubu.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
  2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ,Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilmiş ana sözleşme (1adet)
  3. Bakanlık izin yazısı
  4. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç