İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Belge Hizmetleri

Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

  1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
  2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler (Faturalar, Gümrük Giriş Beyannameleri vb.,Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri, Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
  3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
  4. Sanayi Sicil Belgesi Sureti (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
  5. İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerleri aslı veya noter onaylı sureti
  6. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
  7. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) (Borsalar için)
  8. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
  9. Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, Marka Tescil Belgesi Sureti vb.)

YERLİ MALI BELGESİ ÜCRET TARİFESİ: Oda Hizmet Bedeli: 2.400,00-TL Eksper Ücreti : 600,00-TL TOBB Ücreti : 350,00-TL

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç